Koska katsastukseen?

Milloin pitää katsastaa?

Uusien säännösten tultua voimaan 21.5.2018 ja sen jälkeen käyttöönotetut ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaana ajoneuvot on katsastettava vuosittain.

Säädösmuutos tulee voimaan siirtymäajan jälkeen. Seuraava katsastus määräytyy edellisen katsastuksen mukaan. Vasta kun ajoneuvo katsastetaan hyväksytysti uusien säännösten voimassaoloaikana, seuraavan katsastuksen ajankohta määräytyy uusien säännösten mukaisesti.

Katsastusajankohtaa voi muuttaa

Jatkossa ajoneuvojen (poislukien O2-luokan perävaunut ja museoajoneuvot) katsastuspäivä määräytyy edellisen katsastuksen mukaan, eikä enää käyttöönottopäivän mukaan. Katsastusajankohtaa on helppo siirtää katsastuttamalla ajoneuvo siihen aikaan vuodesta, jolloin sen haluaa seuraavan kerran tuoda katsastettavaksi.

Seuraavan katsastuksen ajankohta kuitenkaan ei muutu, jos katsastus suoritetaan katsastusaikavälin päättymispäivänä tai sitä edeltävän 30 päivän aikana.

Esim. 10-vuotiaan auton katsastusaikaväli on 4.6.–4.10.2018.

  • Jos auto hyväksytään katsastuksessa 4.9.–4.10.2018 välisenä aikana, sen katsastusajankohta säilyy ennallaan (seuraava katsastus on tehtävä 4.10.2019 mennessä).
  • Jos auto hyväksytään katsastuksessa 20.8.2018, sen seuraava katsastusajankohta siirtyy (seuraava katsastus on tehtävä 20.8.2019 mennessä).

Ketä muutos koskee?

Katsastusaikavälin muutos koskee yksityiskäytössä olevia henkilö- ja pakettiautoja sekä raskaita nelipyöriä (esimerkiksi mönkijät).

Rullaava katsastusajankohdan määräytyminen koskee henkilö- ja pakettiautoja, raskaita nelipyöriä, kevyitä nelipyöriä (esim. mopoautoja) sekä raskaita ajoneuvoja.

O2-luokan perävaunujen ja museoajoneuvojen katsastusaikaväli ja katsastusajankohta säilyvät entisellään.

Esimerkkejä

  • Auto, joka on otettu käyttöön ennen 20.5.2009 katsastetaan vuosittain, kuten tähänkin saakka.
  • Auto, joka on otettu käyttöön 20.10.2009, katsastetaan seuraavan kerran viimeistään 20.10.2018.
  • Auto, joka on otettu käyttöön 20.5.2018, katsastetaan ensimmäisen kerran viimeistään 20.5.2022, neljä vuotta käyttöönottopäivästä.
  • Auton voi katsastaa 20.5.2018 alkaen haluttuna ajankohtana, millä voi muuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaa.